غـــــــــروب تنهایــــــــــــــــــــــ

گـاهـی وقـتـا

دلـم فـقـط سـنـگـیـنـی نـگـاهـت رو مـیـخـواد

که زُل بـزنـی بـهـم

و مـ ـن بـه روی خـودم نـیـارم . . .


برچسب‌ها: <-TagName->
[ جمعه 9 فروردين 1392برچسب:, ] [ 10:57 ] [ غزل ] [ ]

تنـــــــــهایی

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچطور بگم که دلتنگ توام تویی که مونس شب های دل بی قراری ام بودیبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچطور بگم که باغ دلم به غم نشسته واز دوری تو دلتنگ شده؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچطور بگم که وجود تو... گرمای صدای دلنشین توبه من آشفتهبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comزندگی می بخشه؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچطور بگم که این دل بی طاقت بهانه تو را می گیرد؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچطور بگم که دستانم گرمی دستانت را می خواهد؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comای تنهاترین ستاره زندگی منبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comپشت پنجره دل تنگم به انتظار لحظه با تو بودن می مانمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتا با آمدنت دل بی قرارم را آرام کنیبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 8 فروردين 1392برچسب:, ] [ 13:2 ] [ غزل ] [ ]

 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبیا تا قصه نیمه تمام عشق را با شیرینی به پایان برسانیمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبرگرد تا قصه من و تو پایانش تلخ و غم انگیز نباشدبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدلم برای لحظه های دیدار با تو تنگ شدهبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچه عاشقانه نگاهم می کردی و حرف می زدیبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comچرا رفتی از کنارم؟بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتو رفتی و من تنهای تنها در این دنیای بی محبتبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبا چند خاطره ماندمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبرگرد تا دوباره آن خاطره های شیرین باهم بودن تکرار شودبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدلم بد جور برای تو برای حرف هایت تنگ بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comصدای خنده هایت تنگ شدهبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبا آمدنت من را دوباره زنده کنبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comواحساس را دوباره در وجودم شعله ور کنبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتا عاشقانه تر از همیشه از تو آن عشق پاکت بنویسمبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 8 فروردين 1392برچسب:, ] [ 12:58 ] [ غزل ] [ ]

 

 

گفتم تو شیرین منی گفتی تو فرهادی مگر

گفتم خرابت می شوم گفتی تو آبادی مگر

 

گفتم ندادی دل به من گفتی تو جان دادی مگر

 

گفتم ز کویت می روم گفتی تو آزادی مگر

گفتم فراموشت کنم گفتی تو در یادی مگر

گفتم خاموشم سالها گفتی تو فریادی مگر


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 8 فروردين 1392برچسب:, ] [ 12:54 ] [ غزل ] [ ]

عادت

آدمـــ هآ هـَــرگِـز کســانے رآ کـهــ دوسـتـــــ دارَنــــد فـَراموشـــــ نِمے کُنـــَــــند

فقـَـــــط عـــآدتــــــ مے کُـــــنـَـند کـهـــ

دیـــــگـَـر کِــــــنارشــــآטּ نَــباشـــَــند!

بَرگرﬤ פּ نِگاه ڪُטּ اَز مَـטּ چـﮧ ساפֿـتـﮧ اےْ!

פּیرانـﮧ اےْ اَز پوسْـﭞ פּ استـפֿـפּاטּ ...

פּ

مُشتے شِعـر عاشِقانـﮧ...

ایْـטּ عاقِبـﭞ ڪسے سـﭞ ڪه

چشماטּِ פֿـیس ِ تـפּ رـا ﬤیْـﬤ!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 8 فروردين 1392برچسب:, ] [ 12:48 ] [ غزل ] [ ]

خاطــــــره

خاطــــــره

یعنی :


یک سکوت غیرمنتظره


میان خنده های بلند

********

نــه از تنهــایــی مــی‌تــرســم،

نــه از تنهــا مــانــدن!


تــرســم از


تنهــا بــودن،


در كنــار دیگــــــری ســت . . .


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 8 فروردين 1392برچسب:, ] [ 12:45 ] [ غزل ] [ ]

نفـــــــــــــــــــــــــــس...

 

 

ســــخته میــــان هـــق هـــق شبــــــانـه ات.......نـفس کــــم بیـاری......

 


 

واین فکر داغونت کنه....اگه بهت جواب نمیده ......

 

 

 

حتما بـــه عشــق جدیــــدش داره میگه .........

 


نـــــــفـــــس....


برچسب‌ها: <-TagName->
[ چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:, ] [ 21:45 ] [ غزل ] [ ]

دل اگر بســــــتی ،

                محـــــــکم نبند!

                      مراقب باش گره کور نزنی...!                                    او میـــــــــــــــــــــــرود!
 
                                        آنوقت تو میمانی و یک گره کور...!!!

   گاهی ارزش واقعی یک لحظه را ...

 

                          تا زمانی که به یک خاطره تبدیل نشود ... 

 

                                    نـــــمی‌فهمـــــــــــــــــــــــــــــــــیم (!)
نــذر ڪـرכه ام اگـر نیآیـے ،                      


                                                                           پیـآכه از یآכت بــِروَمـ ...!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:, ] [ 14:51 ] [ غزل ] [ ]

بعضی وقتهــآ...

بعضی وقتهــآ...

          از شدت دلتنگیــــ ،
 
                      گریهــ کهــــ هیچ...!!!


                                  دلــــَت می خــوآهــَد ؛

                                             هــآی هــــآی بمیــــری...!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:, ] [ 14:43 ] [ غزل ] [ ]

دوستت دارم پریشان‌...

دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌خواهی چه کار؟

دام بگذاری اسیرم‌، دانه می‌خواهی چه کار؟

شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن‌

گریه کن پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار؟


برچسب‌ها: <-TagName->
[ چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:, ] [ 14:22 ] [ غزل ] [ ]